19 Mayıs 2024

CEZZAR AHMED PAŞA

CEZZAR AHMED PAŞA İLE GELEN NASİHAT..!
VEFATI 7 MAYIS 1804
Ömründe hiç mağlubiyet yüzü görmeyen Napolyon, Mısır ve Filistin’i de işgal ettikten sonra Osmanlı’ya ait Akka kalesi ile karşılaşır. kaleyi küçümser.
Komutana bir mektup yazar. Kalenin kendisine teslim edilmesini ukala bir tarzla ifade eder.
Kalenin komutanı 91 yaşında ki Cezzar Ahmet paşa ise onun anlayacağı bir dil ile ona karşılık verir.
Cezzar paşa cevaben; Devlet bizi bu kaleyi teslim etmek için vezir yapmadı, Ben Cezzar Ahmet paşa şehitlik mertebesine ulaşmadan bir karış toprak vermem, cevabını vermiştir.
50 bin kişilik ordusuna ve askeri tecrübesine güvenen Napolyon, “2 gün sonra kalenin ortasındayım” diyor. Ama 64 gün sonra geri çekilmek zorunda kaldığında, ordusunun yarısı leş olmuştur.
50 bin kişilik orduyu darmadağın eden yaşlı Kurt Ahmet Cezer Paşanın asker sayısı ise sadece 5 bindir.
Napolyon’un feleği şaşmıştır. Bu onun ömründe aldığı ilk mağlubiyeti olmuştu ama mağlubiyetten ziyade rezil olmuştu.
Bu durumu hazm edemeyen kibir abidesi: “kader, beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı” der ve Fransa’ya döndüğünde bütün uzmanları toplayıp mağlubiyetin sebebini masaya yatırır.
Aylarca süren araştırmalar neticesinde herkes farklı fikirler ortaya atar ama Napolyon hiç birini mantıklı bulmaz ve son sözü kendi söyler:
Ölümden korkmayan askerleri yetiştiren kahraman kadınlardan ve İslamın aile yapısından bahseder.
Bu aile yapısını çözmeden bu askerleri yenmenin de mümkün olmadığını ifade eder. Ve “Osmanlıyı yıkmak için önce aile yapısını yıkmak gerekir” fikrini masaya yatırır!.
Formül bulunmuştu: İslamın (Osmanlının) aile yapısını çökertmek!
Peki, çökerttiler mi?
Belki o gün değil ama Osmanlı’nın son döneminde Atağa geçen masonik güruh. Cumhuriyetle birlikte büyük zaaflar yaşattılar ve
çok ciddi saldırılar yapıp, önemli mevziler kazandılar ve maalesef bugün gelinen durum ortadadır.
Cezzar Ahmet paşa bugün İsrail sınırları içinde kalan Osmanlı vilayeti olan Akka’ da vefat etti.
Akkâ’da biri kendi adını taşıyan altı cami, iki çarşı ve birçok han, hamam, çeşme, yedi su değirmeni yaptırmış, surları esaslı şekilde onartmıştır.
Ayrıca bir taraftan Mısır ahvaline olan vukufunu her vesileyle Osmanlı hükümetine gösterirken (bk. Nizamnâme-i Mısr) diğer taraftan giriştiği faaliyetlerini, askerlerinin özelliklerini, dindarlığını, idaresi altındaki şehirlerin durumunu, adaletini konu alan risâleler kaleme almıştır. (bk. TSMA, nr. E. 4029)
Ruhu Şad Mekanı Cennet olsun.
CEZZAR AHMED PAŞA,CEZZAR AHMED PAŞA kimdir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir