19 Mayıs 2024

MALTHUS KAPANI GRAFİĞİ

İngiliz iktisatçı Thomas Malthus, ilk kez 1798’de yayımlanan An Essay on the Principle of Population (Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme) adlı kitabında, halk arasında Malthus kapanı ya da felaketi olarak anılan teorisine dayanarak acımasız bir gelecek öngördü. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Avrupa’nın tarımsal üretkenliğindeki ani yükseliş, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaz bir hale geldi. Bu sorun, kendisini en açık haliyle İngiltere’de gösteriyordu. İngiltere, besin üretimini artırmada diğer Avrupalı ülkelere kıyasla çok daha başarılıydı. Ne var ki, nüfusun artmasıyla birlikte üretimin temposunu aynı ölçüde sürdürmede ciddi zorluklarla karşılaşmıştı.
İşte bu nedenle Malthus, çıkmazın kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. İnsan nüfusunun büyümesinin geometrik arttığı ancak gıda üretiminin aritmetik olarak arttığı ve doğumların bir şekilde kontrol altına alınmaması durumunda nihayetinde bu durumun kıtlığa yol açacağı görüşündeydi. Thomas Robert Malthus (1766-1834)
MALTHUS KAPANI GRAFİĞİ
Geometrik bir artış, ilk terimden sonraki her terimin bir pozitif tamsayı ile çarpılmasıyla elde edilen matematiksel bir sayı dizisini ifade eder. Örnek vermek gerekirse: 3, 9, 27, 81, 243. Burada her yeni sayı bir öncekinin 3 ile çarpılması sonucunda elde edilmiştir. Aritmetik artış ise ardışık terimler arasında sabit bir farkın olduğu matematiksel dizidir. Örneğin, 4, 7, 10, 13, 16, 19 dizisinin ardışık terimleri arasındaki fark 3’tür.
Basit bir şekilde gösterilmiş Malthus kapanı grafiği: Malthus nüfus artışının geometrik yani zaman içinde hızla artacağını, gıda kaynaklarının ise yalnızca aritmetik (veya doğrusal) bir ilerlemeyle büyüyeceğini belirtmişti. Bir noktada, nüfus artışı tarımsal üretimi baskılayarak, bu da bir gıda krizine yol açacaktı.
MALTHUS KAPANI GRAFİĞİ,Thomas Malthus,İngiliz iktisatçı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir